Home

     VANJA

                          stöd och behandling ab (svb)

mejl:  verksamhetschef eva.muskos@vanja-svb.se     mobil: 070-498 71 95
VANJA är ett dotterbolag till MIRA-stöd och behandling ab, som är verksamma boendestödsutförare sedan 2011. VANJA drivs med företagsformen svb (särskild vinstutdelningsbegränsning) i syfte att kunna garantera att verksamhetens intäkter stannar i verksamheten.


VANJA vill i utveckla MIRAs brukarfokus.

De tusentals möten med Er genom mitt arbete har lärt mig det mesta av det jag kan om boendestöd. Jag vill lyfta det med ett tack!

Syftet med denna hemsida är att skapa ett forum för dialog och diskussion med Er. Jag hoppas även att Ni är intresserade av att vara med i någon form av brukarråd eller referensgrupp?


Välkommen att vara med och utveckla ett bra boendestöd och en funktionell hemsida.


8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

BANK

© Copyright. All Rights Reserved.